Mõtted kooliperelt

Soovime, et õpilased ...
... saaksid mugava keskkonna, kus nii õppida kui puhata.
... leiaksid erinevaid mugavaid tööasendeid.
... oskaksid hinnata enda tööga tehtud väärtust.
... propageerida aktiivõppe meetodeid.

28 oktoober 2015

14 oktoober 2015

„Education For Future” (E4F) koordinaator Klemen Slabina mööblid uudistamas

1 pilt ütleb rohkem kui 100 sõna :)


Õpetajate toas muljeid kuulamas
16 september 2015

Mõtteid Haljala Gümnaasiumi õpetajatelt nädalaprojekti kohta

"Väga kehv korralduslik pool - tööriistu on liiga vähe, üleüldine segadus ning euroaluste asemel on suvalised kaubaalused, mis kõik on eri mõõtmetega - väga raske on niimoodi neid asju teha."

"Very bad organizational side - slightly less tools, overall mess and by EURO pallets we have random pallets, which all are in different sizes. Iss very hard to do stuff like so."

***

"Muidu on kõik tore, aga mitu üritust ühel nädalal on küll halb mõte - spordinädal ei oleks tohtinud olla samal ajal."

"Everything was great, but many events at the same time is a bad idea - the sportsweek should not been in the same week."
***

"Oh...ma olen juba nii väsinud, aga tore on."

"Oh...I´m so tired, but it´s fine."

***

"Nii vahva on vaadata, kuidas lapsed nii usinasti töötavad."

"It´s so cool to see, how kids do work so diligently."

***

"Väga hea meeskonnatöö kogemuse saavad noored selle nädalaga."

"The young ones are gonna get a very good teamwork experience from this week."

***

"Aega jääb väheseks, kuna spordinädal on samal ajal ja enamus asjapulki, kes ka spordiga tegelevad, ei jõua oma asjadega valmis."

"Time is running low, because the sportsweek is at the same time and most of the people can´t finish their things because of that."

***

"Väga väsitav nädal."

"It was a very rough week."

***

"Loodame, et järgmine nädal tuleb tavaline, rahulik koolinädal."

"Let´s hope, that next week is gonna be a regular, peaceful schoolweek."
***

"Minumeelest on väga tore - lapsed saavad töökogemuse ja selle tunde, mis tähendab midagi oma kätega teha."

"In my opinion it was really great - the children are having a good working experience and a feeling which means that you can do something with your own hand."

***

"Alguses tundus, et kõik on halvasti - aega jääb väheseks ning keegi ei tea mis teha tuleb - kuid nüüd on juba täitsa vahva jälgida, kuidas asi valmib."

"In the beginning, it seemed like everything is bad - not much time and nobody knows what to do, but now it great to spectate, how this is working out."

*** 
 
Projekt oli kindlasti väga ajamahukas, kuid hea planeerimise ning koostöö korral täiesti teostatav. Õpetajale esitas see rohkesti väljakutseid. Määravaks sai ajaressurss, hea meeskonna olemasolu, loomingulisus ning positiivsus.


"The project was certainly time - consuming, however by good planning and cooperation totally feasible. It made lots of challenges to the teachers. .... time resource, good teamwork, creativity and positivity."
***

"Tore oli näha õpilaste säravaid silmi kui nad esitlesid tehtud töid. Projekti ettevalmistus, õpetajate ja lastevanemate toetus oli suurepärane."

"It was great seeing students sparkling eyes, when they presented their work. The project´s preperition, teachers and parents support was brilliant."

Translated into English by Sten Semjonov.

11 september 2015

Projekti Vanast Uus valminud tööd, nende esitlemised ja tänukirjade üleandmine :)

Projekti Vanast Uus valminud mööbliese:


1.klass
2.a ja 3. klass
2.b klass
 
 
 
4. a klass
5. klass
6. klass
 

7. a klass
7.b klass
8. klass
9. klass

11. ja 12. klass


Klasside loodud plakatid:
 

Plakatid sai tehtud tapeedile, mida jagati välja ~1.5m pikkusega. Klassidele sai jagatud ka plakati juhend, kus oli kirjas, mida kindlasti võiks kajastada:)
Tänukirjade üleandmine ettevõtetele, klassidele, lastevanematele ja juhendajatele :)Suured tänud õpilastele, lastevanematele, juhendajatele ja kooli ettevõtetest sõpradele!!! :)

Viimasel projektipäeval toimus algklassi õpilastele (1. - 4. klass) loeng teemal "Vanast uus" (taaskasutus, säästlik eluviis). Põhikooli ning gümnaasiumi õpilastega (5. - 12. klass) mõtestati noorte tegevust ja propageeriti säästlikku eluviisi.

Mõtestajaks sai kutsutud Kristjan Piirimäe.