Mõtted kooliperelt

Soovime, et õpilased ...
... saaksid mugava keskkonna, kus nii õppida kui puhata.
... leiaksid erinevaid mugavaid tööasendeid.
... oskaksid hinnata enda tööga tehtud väärtust.
... propageerida aktiivõppe meetodeid.

20 oktoober 2016

Haljala Gümnaasium Haridusfestivalil Pärnus

2016. aasta suvel kirjutas Haljala Gümnaasiumi projekti- ja avalike suhete juht Greete Toming Ettevõtliku koolile eduloo, kuidas Haljala Gümnaasiumis toimus keskkonnanädal ja milliseid toredaid mööblitükke  euroalustest terve kooliga sai tehtud.

Edulugu „Vanast uus“ jõudis vabariikliku žürii hindamisvoorus kolme nominendi hulka kategoorias „Põnevaim tund“. 
Kuidas meil läks?
Rõõmsad II koha omanikud!


17 oktoober 2016

Aasta hiljemMeeldetuletuseks:
Projekti eesmärgiks oli, et
 • ise meisterdada euroalustest istumiskohad
 • õpilased rakendavad fantaasiat
 • tekitada meeskonna vaimu ja kooli ühtsustunnet
 • taaskasutus ja keskkonna säästlikkus
 • ehitamisprotsessi kaasata lapsevanemaid ja vanavanemaid
 • koostööd luua KOV ja kohalikke asutustega, kust võimalik saada toormaterjali
 • ühistöö kolleegidega annab võimaluse tugevdada õpetajate kollektiivi koostöö tasandil
 • kooli hoolekogu tegeleb üldsuse teavitamise ja lastevanemate kaasamisega
 • õuesõppe propageerimine 
Kasvatuslikult soovisime, et õpilased saaksid mugava keskkonna, kus nii õppida kui puhata. Leida erinevaid asendeid mugavaks tööasendiks. Oskaksid hinnata enda tööga tehtud väärtust. Propageerida aktiivõppe meetodeid. 

Vanemad õpilased said ehitamisega ise hakkama, kuid kaasates lapsevanemaid ja vana-vanemaid  olid kaasatud ka nooremaid õpilasi (1. – 4. klass). Lisaks mööblile 1.-4. klass kogusid vanapaberit ning lõid nendest klassidesse paberikogumiskorvid.

Projekti tegevus
Eeltöö algas juba kevadel, mil 
 • toimus  teavitamise korraldamiseks esilagu õpilaste poolt internetist leitud töödest pildinäituse.
 • töökoosolekul toimub klassijuhatajate informeerimine, mille õpetaja andis klassijuhatajatunnis info õpilastele edasi.
 • partnerite leidmine - kohalikud ettevõtted
 • hoolekogu informeerimine, kes oli toeks lastevanematele info edastamiseks ja selgitustöö tegemiseks.
 • näidistöö tegemine.
 • ajalehe artikkel kooli- või vallalehte.
Projekti aktiivne tegevus toimus septembrikuu teisel nädalal (7. – 11. september 2015), mil igal klassil ja koolitöötajal oli teada, mis ülesandega tuleb toime tulla. Õpilastel tuli klassis jaguneda meeskondadeks. Igal meeskonnal oma ülesanne: plakati meistrid, mööbli meistrid, patjade õmblejad ja blogijad.AASTA HILJEM!
Haljala Gümnaasiumis õpilased räägivad eelmisel aastal toimunud projektinädalast, mil iga klass valmistas kaubaalustest pingi, diivani, laua, jalanõude hoidiku, riiuli või lillepostamendi. 

Vaata ja kuula!

Projekt Vanast Uus - Aasta hiljem from Sten Semjonov on Vimeo.


Fotod valminud mööbelist ja selle aktiivselt kasutusest!

 

 

 


  

 

Pildistas Maris Maripu

28 oktoober 2015

14 oktoober 2015

„Education For Future” (E4F) koordinaator Klemen Slabina mööblid uudistamas

1 pilt ütleb rohkem kui 100 sõna :)


Õpetajate toas muljeid kuulamas